POVÍDÁNÍ O STAVĚNÝCH RYBÁŘSKÝCH PRUTECH – 3

 

 

01_T2F662_01 

MUŠKAŘSKÝ PRUT T2F662-2

Původně byl tento blank zakoupen pro účely kompletace Ul přívlačového prutu. Po doručení a následném posouzení jeho vlastností jsem původní návrh zamítnul. Hlavní důvod byl zřejmý. Velmi pomalá parabolická akce nezaručovala dobré ovládání prutu zejména v souvislosti s přesností nahazované přívlačové nástrahy. Výsledkem kompletace bude tedy velmi jemný muškařský prut určený na velmi malé potoky s rybami menších velikostí. Současně se pokusím tímto článkem „velmi okrajově vstoupit do tajů“ kompletace muškařského prutu.

 

NÁZEV A PARAMETRY BLANKU

PACIFIC BAY TRADITION II  FLY BLANK 2 MATTE GREY IM6 FLY BLANK 06'6"2WT 2PC.

Jedná se o dvoudílný muškařský blank o délce 201 cm, AFTMA 2, akci SLOW. Jak jsem již uvedl, jedná se o atypický blank, který by měl být vhodný na malé říčky a potoky tak uvidím, jestli tomu tak bude.

DALŠÍ POUŽITÉ KOMPONENTY PRO KOMPLETACI

SEDLO – Skeleton Pacific Bay – Silver s korkogumovým insertem.

ARBOR – Grafitová vložka do skeletonu.

RUKOJEŤ – Komerčně vyrobená korková rukojeť od firmy Pacific Bay.

WINDING CHECK – Hliníkový kroužek před rukojeť.

ÚCHYT NA MUŠKU – Muškařské vodící očko SF – Hard Chrome.

KONCOVÉ VODÍCÍ A NAVÁDĚCÍ OČKA – Koncové a vodící očka a naváděcí očko jsou v provedení HARD CHROME, přičemž koncové očko je v provedení MINIMA, vodící očka jsou dvoupatková s velmi tenkého drátu (LITE WIRE) a naváděcí očko znovu v provedení MINIMA.

 

Ke kompletaci prutu budu potřebovat další nástroje a nářadí:

Lepidlo, lak, ruční vazač oček, stroj na lakování, nitě, štětce, lepící páska, smirkový papír, kelímky na míchání laku a lepidla, papírové ubrousky, hadr, ředidlo.

02_T2F662_02

 

Krok č.1 - Vyhledání a označení hřbetu blanku.

Vezmu horní díl blanku jehož špičku postavím na pevný podklad (podlahu), a druhou část blanku (silnější) si přiložím kolmo do středu otevřené dlaně a zatlačím do blanku, který se prohne do oblouku. Vnější ohyb blanku tvoří hřbet blanku a tento si označím např. lepící páskou. Totéž provedu u spodního dílu a oba díly spojím a zkusím stejným způsobem zjistit, zda označená místa páskou se shodují. U silnějších spodních blanků, zejména kaprových a přívlačových, kdy jeho ohyb je poněkud složitější, zjišťuju hřbet tak, že pod lupou zkontroluji trubičku blanku, a tam, kde stěna blanku má největší tloušťku, tam je jeho hřbet.

 

Krok č. 2 - Nalepení koncového očka

Vezmu horní díl blanku, u špičky velmi jemným smirkovým papírem odstraním povrchovou úpravu, a poté si namíchám velmi malé množství lepidla. Nanesu lepidlo na špičku blanku a do trubičky očka nasadím očko na blank, otočím ji do polohy, kde je na blanku označen hřbet, a přebytečné lepidlo na blanku odstraním papírovým ubrouskem nebo hadříkem. Blank s očkem fixuju a nechám lepidlo zatvrdnout.


03_T2F662_01


04_T2F662_01

Krok č. 3 - Nalepení sedla 

V první řadě nalepím koncovku na sedlo, zafixuji lepící páskou a počkám až lepidlo vytvrdne. Používám epoxid 5 minutový od firmy GORILLA, který se mi osvědčil. Potom vezmu spodní díl blanku, označím si, kde bude umístěno sedlo včetně rukojeti a u této části odstraním smirkovým papírem povrchovou úpravu blanku. Na konec spodního dílu blanku nalepím grafitovou vložku, za pomoci již shora uvedeného lepidla. Po zatvrdnutí nalepím sedlo včetně insertu tak, že si namíchám lepidlo, které nanesu na blank na místo, kde bude sedlo. Následně nasadím otáčivým pohybem sedlo na vložku tak, aby lepidlo vyplnilo všechny volné prostory mezi sedlem a vložkou. Přebytečné lepidlo odstraním ubrouskem případně hadříkem.

 

Krok č. 4 - Nalepení rukojeti 

05_T2F662_01

Mám nalepené sedlo a odstraněnou povrchovou úpravu blanku v místě kde bude rukojeť.  Upravím si vnitřní otvor rukojeti za pomocí kulaté rašple, tak aby se dalo nasadit na místo blanku bez nutnosti použití síly.  U fixace rukojeti používám PU lepidlo firmy GORILLA, které při vytvrzení zvyšuje svůj objem o 1/3, tím vyplňuje všechny prostory mezi korkovou rukojetí a blankem. Před nanesením tohoto lepidla vnitřní díru rukojeti a blank, kde bude sedlo fixováno navlhčím vodou. Lepidla musí být tolik, aby při otáčivém pohybem rukojeti na blank vyplnilo všechny volné prostory mezi rukojetí a blankem. U tohoto lepidla musíme mít na paměti jeho vlastnost, spočívající ve zvětšení objemu, což může vést k tomu, že se lepidlo vytlačí v místech, kde nemá být, a proto je to třeba kontrolovat a přebytečné lepidlo odstranit. Pro jistotu rukojeť fixuju stahovákem, který zajistí jeho minimální protečení.

 

06_T2F662_01

Krok č. 5 - Fixace – Winding Check

Máme nalepené sedlo a rukojeť a je třeba provést fixaci kroužku před rukojetí. Lze jej samozřejmě provést již při montáži rukojeti, ale doporučuji nespěchat a nechat vytvrdnout lepidlo, které fixuje rukojeť k blanku. Po vytvrdnutí rukojeti namíchám velmi malou část lepidla (v tomto případě epoxid) a jemně ho nanesu na část rukojeti, kde bude umístěn kroužek. Poté kroužek nasadím na blank a přitlačím k rukojeti. Přebytečné lepidlo odstraním ubrouskem případně hadříkem namočeným v ředidle, provedu fixaci a nechám vytvrdnout.

S lepidly jsme skončili!!!!!

 

07_T2F662_2 

Krok č. 6 – Rozmístění vodících oček na blank

Vezmu horní díl blanku, na kterém je nalepené koncové očko, které je pro mne vodítkem, v jaké linii budu umísťovat další vodící očka.

V tomto případě jsem použil dvoupatková očka SNL, v provedení Hard Chrome jako vodící, která jsou vyrobena z velmi tenkého drátu a jsou současně dodávána ve velmi malých velikostech. Očka jsou natolik tenká, že není nutné jejich patky zabrušovat, jelikož náběhová hrana je minimální, a tím docílím, že mi nit nebude sklouzávat z patky. U větších oček, v mém případě náběhového očka doporučuji patky zabrušovat, aby nevznikl skok mezi blankem a patkou očka. Současně doporučuju, aby v případě, že přiložíte očko na blank, musí patky lícovat spolu s blankem. Pokud tomu tak není, je nutné upravit kleštěmi patky tak, aby to sedělo.

Následuje upevnění jednotlivých oček na blank a povedení omotávek. Co se týká upevnění oček používám velmi tenkou lepící pásku, případně gumičku, která je stažena perličkou, kde očko umístím na předem označené místo, uchytím lepící páskou, nasměruji je tak, aby bylo v jedné linii s koncovým očkem. Omotávku patky očka provádím za pomoci nástroje,

12_T2F662_2

který se za tímto účelem používá. U provádění omotávek není vhodné jednotlivé oviny provádět s co největším tlakem na nit, aby se očko ani nehnulo, ale spíš je vhodnější provádět omotávky pod menším tlakem na nit, aby byl ještě prostor pro úpravu a vyrovnání očka, tak aby bylo v linii s dalšími.

Omotávky provedu i u rukojeti, kde umístím očko na háček a poté nalepím nápis na blank.

Tím by měl být prut zkompletovaný a připravený na poslední krok tj. lakování.

 

08_T2F662_01

Krok č. 7 – Lakování

Lakování prutu respektive omotávek oček a nápisu na prutu je poslední fází při kompletaci prutu. Při lakování používám stroj k tomu určený od firmy Pacific Bay,

10_T2F662_2

který má svoje výhody, avšak v případě, že bych chtěl stavět jeden prut, určitě bych si jej nepořídil a to z důvodu ceny (cca 15.000,-Kč), a použil bych např. grilovací motorek, který bych si upravil, prostě tak jak jsem začínal.

110_T2F662_01

Mimochodem tento slouží pořád.

Před samotným lakováním zkontroluju, zda na ovinech nejsou nečistoty, případně zda nitě nejsou tzv. chlupaté, v tomto případě oviny opálím plamenem zapalovače, zda jsou očka v rovině, či někde nejsou mezery, v níž jsou vidět patky oček. Po této kontrole s dostávám k samotnému lakování, které provádím tzv. nadvakrát, kdy první nátěr provádím velmi jemný, tak, aby nitě tzv. nasákla a vytvořila jeden celek spolu s lakem. Důležité je, že lakování provádím ve stroji, který mám vypnutý, ale otáčení podle potřeby provádím svými prsty. Jakmile mám nalakováno pustím stroj a nechám prut otáčet cca 5 hodin. Potom stroj zastavím a nechám prut vytvrdnout do druhého dne.

Poté provedu kontrolu lakovaných částí, kdy se můžu někde objevit bubliny, či nerovnosti. Tyto odstraním zalamovacím nožem a přistoupím ke druhému lakovaní, které provádím stejným způsobem a nechám prut tzv. vytvrdnout cca 2 dny.

 

Lakování ukončeno a prut je hotový. Výsledkem je muškařský prut má velmi pomalou parabolickou akci, která se pocitově projevuje doslova až v rukojeti. Ještě jsme jej nezkoušeli, ale myslím si, že 20 cm tloušť mu bude dělat velké problémy. Uvidíme, jakmile jej vyzkoušíme doplníme tento článek o pocity z lovu. Hmotnost prutu: 55 gramů.

09_T2F662_2

Prodejní cena takto sestaveného nového prutu je 3.700,-Kč. Cena prutu, který budeme zkoušet, abychom zjistili jeho vlastnosti, a současně abychom doporučili jeho nejvhodnější použití je 1.650,-Kč, přičemž tento používaný prut bude nabízen k prodeji na eshopu:

 

POZNÁMKA: Cena nového prutu zkompletovaného svépomocí může být od 2.300 Kč.

UPOZORNĚNÍ : Jedná se o cenu orientační.

 

ZÁVĚR  

Je mi jasné, že v tomto popsaném způsobu kompletace prutu nejsou zahrnuta možná další úskalí ani přesnější postupy, spíše bylo mým cílem jednoduše popsat, že kompletace prutu je skládanka a tuto dokáže průměrně zručný člověk. Nevýhodou je, že zabere v domě, či bytu místo, což v některých případech část rodiny nelibě nese. Na druhou stranu je to výzva, jejímž výsledkem je lov a možný úlovek na prut, který jsem si sestavil sám a není vyloučeno, že jedním prutem je vše skončeno, ale naopak to může pokračovat.

Vzhledem k tomu, že v prezentaci postupu kompletace prutu budu pokračovat, v podobě dalších dílů, předpokládám, že se v těchto zaměřím na jednotlivé kroky kompletace, které budu více specifikovat.

 

 

 


Akční nabídka !Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

K pokladně